مـأمـن

مـأمـن

میتوانستیم و نخواستیم!

|پنجشنبه- 5 مهرماه یک هزار و سیصد و نود و هفت|


"  تکرار مسواک زدن در همهٔ شب ها، دندان ها را سفید میکند و تکرار خاطرات در همهٔ شب ها، موها را...

گاهی عمر به پای احساس تلف میشود و گاهی احساس به پای عمر! و چه عذابی میکشد کسی که هم عمرش تلف میشود و هم احساسش‌...

اگر عقل امروزم را داشتم، کارهای دیروزم را نمیکردم ولی اگر کارهای دیروزم را نمیکردم، عقل و تجربه امروزم را نداشتم!!! 

رنج هایم را داخل کیسه ریختک و دم در گذاشتم، اما فرشتگان برایم بازپس فرستادند، تا هرگز یادم نرود روزی همین رنج ها بود که راه نجات را به من آموخت، همین رنج ها بود که راه درست زیستن را به من هدیه داد. رنج هایم را بوسه میزنم و در صندوق گنج هایم میگذارم... گذر زمان جواهرشان میکند! "


#عبید ذاکانی|1397.7.6|


  • | هَمـْــ طــآفــْـ |

ابزار وبمستر