مـأمـن

مـأمـن

میتوانستیم و نخواستیم!

|‌سه‌شنبه - 15آبان هزارو سیصد و نود و هفت|


  در این گذران عمر، شناورم...

  آیا با امواج هم، هم‌مسیر هستم؟!

  به کدام ساحل خواهم رسید؟!

  نکند غرق شوم!!!

  نه! ای کاش غرق شوم...

  اصلا بشود که خوراک ماهی‌هان شوم!

  اگر انتهای من، ختمِ به او نباشد؛ ای کاش همه‌اش بی سرانجام باشد.

 یک پایان باز برای قصهٔ انسانی که عاشق شد، قدر ندانست، تلاشی نکرد، حیف شد و شناور مُرد!

.

.

.

+

خداروشکر در نهایت حال خوبی، زیر آسمونی که ابرهاش شکل عوض میکنن، زیر سایهٔ دو گنبد فیروزه‌ایِ خوش‌رنگِ متعلقِ به دو عشق! جا خوش کرده امی D:
|1397.8.15|

  • | هَمـْــ طــآفــْـ |

ابزار وبمستر